Definice pojmů pro služby poskytované v pevné síti

 

Kabelový

Název

 Rychlost stahování – download

(Mb/S)

 Rychlost odesílání – upload

(Mb/S)

Přístupová

technologie

Minimální Běžně dostupná Inzerovaná Maximální Minimální  Běžně dostupná Inzerovaná Maximální
 

B e z d r á t o v ý   i n t e r n e t  -  ac

Standart

9 18 30 30 1,5 3 5 5 802.11 ac

Maxi

15 30 50 50 2,5 5 8 8 802.11 ac

Super

24 48 80

80

4,5 9 15 15 802.11 ad

 

B e z d r á t o v ý   i n t e r n e t  -  nv2

Standart

 18 36 60 60 1,5 3 5 5 802.11 nv2

Maxi

24 48 80 80 3 6 10 10 802.11 nv2

Super

30 60 100 100 6 12 20 20 802.11 ad
 

 K a b e l o v ý   i n t e r n e t

Standart

15 30 50 50 6 12 20 20 fast ethernet

Maxi

30 60 100 100 9 18 30 30

gigabit ethernet

Super

60 120 200 200 15 30 50 50

gigabit ethernet

 

 K a b e l o v ý   i n t e r n e t   -   optika

Standart

60  120 200 200 15 30 50 50 gigabit ethernet

Maxi

90 180 300 300 22,5 45 75 75

gigabit ethernet

Super

120 240 400 400  30 60 100 100 gigabit ethernet

 

Za velkou trvající odchylku od běžné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde k poklesu skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
Za velkou opakující se odchylku od běžné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklasům skutečně dosahované rychlosti v intervalu rovném nebo delším 3,5 minuty v časovém úseku 90 minut.
Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci služby
Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považován za výpadek služby a v případech definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci služby
Poskytovatel DialogNet s.r.o. může v souladu s Všeobecnými podmínkami v síti uplatňovat opatření řízení provozu, což může ovlivnit skutečně dosaženou rychlost. Rychlost nebo dostupnost služby mohou dále ovlivnit i různé zásahy do infrastruktury, jako jsou nutné opravy a úpravy sítě, zásahy vyšší moci , zásahy státní moci a poruchy na straně dodavatelů, zejména dodavatelů energie.
Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k internetu mohou mít v liv další běžící služby , jako je IPTV nebo další OTT služby typu Youtube nebo Netflix, běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby běžící mimo internetový prohlížeč nebo na dalších zařízeních připojených k internetu, a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná.