Definice pojmů pro služby poskytované v pevné síti

 

Název

 Rychlost stahování – download

(Mb/S)

 Rychlost odesílání – upload

(Mb/S)

Přístupová

technologie

Minimální Běžně dostupná Inzerovaná Maximální Minimální  Běžně dostupná Inzerovaná Maximální
 

B e z d r á t o v ý   i n t e r n e t

Mini

3 6 10 10 1 2 3 3 802.11

Standart

9 18 30 30 1,5 3 5 5 802.11

Maxi

15 30 50

50

2,5 5 8 8 802.11 ac
 

 K a b e l o v ý   i n t e r n e t

Mini

6 12 20 20 1,5 3 5 5 fast ethernet

Standart

15 30 50 50 6 12 20 20 fast ethernet

Maxi

30 60 100 100 9 18 30 30 gigabit ethernet

 

Za velkou trvající odchylku od běžné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde k poklesu skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
Za velkou opakující se odchylku od běžné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklasům skutečně dosahované rychlosti v intervalu rovném nebo delším 3,5 minuty v časovém úseku 90 minut.
Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci služby
Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považován za výpadek služby a v případech definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci služby
Poskytovatel DialogNet s.r.o. může v souladu s Všeobecnými podmínkami v síti uplatňovat opatření řízení provozu, což může ovlivnit skutečně dosaženou rychlost. Rychlost nebo dostupnost služby mohou dále ovlivnit i různé zásahy do infrastruktury, jako jsou nutné opravy a úpravy sítě, zásahy vyšší moci , zásahy státní moci a poruchy na straně dodavatelů, zejména dodavatelů energie.
Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k internetu mohou mít v liv další běžící služby , jako je IPTV nebo další OTT služby typu Zoutube nebo Netflix, běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby běžící mimo internetový prohlížeč nebo na dalších zařízeních připojených k internetu, a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná.